Genealogy Pages
 Blignaut Family


  

Welcome to the Blignaut Family website.


Feature Articles

feature 1 In Memoriam - Philip Blignaut It is with great sadness, that we would like to announce the passing of Philip Blignaut on 16 March 2019. Philip was the founder and researcher of this website, and has maintained this website for the past 20 years. He was always willing to assist other genealogy researchers with his vast knowledge.

feature 2 Jan Blignaut Huwelik inskrywing Jan(Jean) Blignaut gebore Mei 1677 te Amsterdam, Nederland, seun van Pieter Blignaut en Elisabeth Desbordes kom in 1723 as soldaat op die skip "Huis Te Assenburg" aan die Kaap. Sy naam kom egter voor onder die Franse vlugtelinge wat behandel word in "Huguenot Families at the Cape of Good Hope". Nadat Jean Holland bereik het, het hy in diens getree van die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie. Daar word beweer dat Daniël Hugo vir Jean genader het as onderwyser vir sy kinders. Jean was egter nie lank skoolmeester nie, want Daniël is sowat 'n jaar na Jean se aankoms oorlede. In 7 November 1725 is hy getroud met Anna Rousseau, weduwee van Daniel Hugo en het besitter van verskeie plase geword. Anna was gedoop 8 Julie 1694 en was die tweede kind van Pierre Rousseau en Anne Retief. Jean het sy naam as Jan begin skryf kort nadat hy Suid Afrika toe gekom het. 'n Handtekening van hom in 'n kerkraad notule register, gedateer 1734, van die eerste kerk in die Paarl bevestig dit. Daar bestaan ook verwarring oor die oorspronklike spelling van die van “Blignaut”. Al die handtekeninge van Jean/Jan was geteken Jan Blignaut en nie Blignault soos verkeerdelik vermoed word nie. Daar is wel van Jean se afstammelinge wat die van Blignault gebruik. Die verbuiging is egter beperk tot 'n klein groepie mense. Die egpaar was woonagtig op die plaas Bethel, distrik Paarl, Wes Kaap, Suid Afrika tot Jan Blignaut se afsterwe op 2 Maart 1753. Met sy afsterwe laat hy 5 meerjarige kinders agter en was hy die eienaar van vele plase en in sy boedel was 7 plase geregistreer, onder andere die prag plaas Zion (Sion).

feature 3 Blignaut Huis te Paarl, Wes Kaap Foto is geneem in 2004 waar Bennie, Sean en Philip Blignaut die Blignaut Huis besoek het tydens vele male se kuier en navorsing ontmoetings tussen die drie vriende. Na die afsterwe van Philip het Sean die leisels oorgeneem deur die Blignaut webtuiste te bestuur.

feature 4 Huis Te Assenburg Die “Huis Te Assenburg” skip was gebou in 1718 deur die skeepswerf “Kamer van Amsterdam” wat gebruik is deur die Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) van 1718 tot 1735 wat 145 voet in lengte was. Die skip kon ‘n lading van 800 ton dra met ‘n bemanning van 180 – 250 mense hangende af van die vrag lading. Tydens haar vaart vanaf port Texel, Nederland op 9 Januarie 1723 opad na Batavia, Dutch East Indies ook bekend vandag as Jakarta, Indonesia via “The Cape of Good Hope” het Jan Blignaut gearriveer op 12 April 1723 onder kapteinskap van Jacob Thoorn. Die skip is vernoem na “Kasteel Assumburg” gelee in die dorpie Heemskerk, Nederland wat terug dateer na die 13de eeu toe en in 1546 herbou is deur Gerrit van Assendelft.

 
Contact Us

email imageIf you have any questions or comments about the information on this site, please contact us. We look forward to hearing from you.