Genealogy Pages
 Blignaut Family

Print Bookmark

Notes


Matches 151 to 200 of 8,336

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 167» Next»

 #   Notes   Linked to 
151 Agt kinders uit hierdie huwelik gebore Family: GJP van den Bergh / Nellie - Petronella Stefasina Pietersen (F6047)
 
152 Agtergelaat met 6 kinders na die dood van haar eerste man. Erkenning word gegee aan Dalene van der Merwe (nee Blignaut), kleinkind van Johanna, vir die meeste inligting aangaande die afstammelinge van Johanna. Erkenning woord ook gegee aan Hennie Blignaut vir al die staaltjies wat by die name aangebring is. Pieterse, Johanna Magdalena Gertruida Aletta Wilhelmina (I5144)
 
153 Al die kinders uit hierdie huwelik is onmondig met die dood van hulle vader. Family: Lucas Cornelis Holshausen / Cornelia Margaretha Grobler (F3680)
 
154 Al die kinders van Peter Daniel en Ann Mitchley het hulle moeder se van geneem. Peter en Ann was nooit getroud nie. Family: Peter Clarke Daniel / Ann Mitchley (F4687)
 
155 Al sy kinders was minderjarig toe hy sterf. Sy vrou word nie op sy sterfkennis aangedui nie. Sy sterfkennis is geteken deur SJM Blignault. Blignault, Hermanus Johannes (I8633)
 
156 Alet Swanepoel/Piet Venter Source (S15)
 
157 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Le Roux, Ettienne (I8741)
 
158 Algemene handelaar in venootskap met Johan Adam Notnagel, met die naam "Notnagel en Blignaut, Merchants of Manchester", op "Manchester", distrik Ladybrand.
Hy kom nie op sy vader se sterfkennis voor nie. 
Blignaut, Dirk Cornelius (I8249)
 
159 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. van Almenkerk, Jan (I20575)
 
160 Algemene Werkebestuurder van Yskor. Hy verwerf die volgende medaljes: 1 Myl SA Kampioenskap, WACC 5 miles (for Pugh Cup), 10 miles, Lap prize. Hy kry die volgende pryse: Munro Wisseltrofee PCSS First 5 miles, won outright on 19 May 1902, Silwer sigaarkassie, 1st 1 mile Hdcp. Krüger, Dr Manny - Christiaan Martin (I18780)
 
161 Alle inligting aangaande die afstammelinge van Jan Georg is verskaf deur sy oorlewende kinders. Die kontakpersoon was Willem Blignaut, 'n agterkleinseun van Bloemfontein. Op sy eie sterfkennis en die van sy vader, asook sy seun Gert, se sterfkennis word sy name aangedui as John George. Sy nageslag is egter oortuig daarvan dat sy name Jan Georg was. Veeboer in die distrik Hoopstad. Volgens sy vrou se sterfkennis is op 15 Julie 1941 oorlede. Blignaut, Jan Georg (I1221)
 
162 Alle inligting van Bernardus Eksteen se nageslag is verkry uit "van Vetlampie tot Satellietskottel, Barrydale se storie" saamgestel deur Tjokkie Cooke in 1997. Eksteen, Bernardus Johannes Jacobus (I4754)
 
163 Alreeds oorlede met sy skoonmoeder se dood. Olivier, Philippus Lodewyk Daniel (I1518)
 
164 Alreeds oorlede met sy skoonmoeder se dood. Saayman, Pieter Daniel (I1519)
 
165 Alreeds oorlede toe sy moeder sterf. Vrey, Andries Petrus (I8880)
 
166 Alreeds oorlede toe sy skoonvader sterf. Slabbert, (Slabberts) (I10988)
 
167 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Havenga, Caren (I4539)
 
168 Apteker van Potchefstroom. Kluever, Hermanus Pieter (I28702)
 
169 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Rabie, Johann Andr (I24415)
 
170 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Erasmus, Marethe (I20566)
 
171 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Holzapfel, Leon Martin (I20542)
 
172 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Holzapfel, Ernst Heinrich (I20639)
 
173 Arriveer 1769 in die Kaap as soldaat. Word in 1786 eerste landdros in Graaff-Reinet. Word egter in 1792 ontslaan omdat hy versuim het om 'n vergadering van landdroste in Kaapstad by te woon. Woeke, Mauritz Herman Otto van Brandenburg (I4072)
 
174 Arriveer in 1688. Lombard, Pierre van Pontac in Dauphne, FR (I683)
 
175 Arriveer in 1691. Repatrieer in 1701. Kotze, Johann (Jan) van Koningstein in Sakse (I4438)
 
176 Arriveer in 1757 as soldaat. Burger in 1762. Satty, Johan Machiel Sade, Sadie (I4468)
 
177 Arriveer voor 1692. Swart, Johannes (I4491)
 
178 Arriver voor 1679. Mostert, Jan van Utrecht (I4404)
 
179 Attie het by 'n kragstasie in Bloemfontein gewerk. Roux, Attie (I6791)
 
180 B A graad. Sneuwel op sy 23ste verjaardag. Naudé, Jacobus Johannes (I30664)
 
181 b3c2d11e8 van Zyl, Gezina Anna Christina (I14746)
 
182 Baie welgesteld. Het vissery by Saldanha besit. Adelborst. Burger in 1704. Lid van die Burgerrad en die weeskamer. Eksteen, Heinrich Ostwald (I4341)
 
183 Bankbestuur van van Odendaalsrus en later Caledon. Fourie, Lourens Hermanus (I27987)
 
184 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Bosch, Callie - Carel Johannes (I511)
 
185 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Groenewald, Johanna Wilhelmina (Willa) (I8727)
 
186 Begrawe deur Ds Leon Kruger vanuit die Geref. Kerk, Vanderbijlpark-oos. van Jaarsveld, Hendrik Stephanus (Hendrik) (I19596)
 
187 Beide se tweede huwelik. Family: Hermanus Johannes Blignault / Elizabeth Jacoba Pengelley (F3793)
 
188 Bekend as Goliat. Rustende boer van Oxton, Lindley. Hy was 'n groot man, alhoewel nie baie lank nie, fors van gestalte en had 'n diep donker stem wat hom die naam Goliat besorg het. Hy was 'n legende in die kontrei waar hy geboer het. Hy het mynstutte vanaf Knysna na Kimberley met wa en osse aangery en was met tye maande lank op transport.
Met sy aankoms in die Vrystaat het hy eers grond by Arlington gehuur en het ongeveer in 1908 Oxton toe getrek. Daar was net 'n strooihuis en hy het in 1910 'n huis laat bou en dit betrek.
Hy en sy vrou Annie is op die plaas Oxton begrawe, nie ver vanaf die huis nie. Die huis het intussen bouvallig en onveilig geraak en is afgebreek. 
Ferreira, Hercules Andrew (Goliat) (I4)
 
189 Bekend as Kort Jan. Bruwer, Johannes Jacobus (I20475)
 
190 Bekend as Louis van Bengale. Hy was 'n slaaf van Komm. Wagenaar. Hy word verkoop aan H.Lacus vir Rds80 in 1666. Hy verkry egter die reg om homself vry te koop in 1671 en betaal 50 reale vir sy vryheid in 1672. Daar word grond in Tafelvallei aan hom toegeken in 1675 en 'n erf in Bergstraat, Kaapstad in 1676. Hy stel sy slavin "Lijsbeth van Cabo'' en hul twee kinders vry in 1683. Hy vestig hom in Jonkershoek, Stellenbosch en vanaf 1690 weer in Tafelvallei. Hy was aangeneem Kaapse gemeente op 15 April 1697. Louis (I5874)
 
191 Bekend as Martie. Volgens FC Munnik was sy 'n perfeksionis op alle gebiede en 'n pragtige mens. Sy is van die Old Mutual Gebou Woonstel 7, Edwardslaan, Westonarea in 1971. Blignaut, Martha Magdalena (I9558)
 
192 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Blignaut, Arnoldus Mauritius (Andy) (I14915)
 
193 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. du Plessis, Michael Josias (I9231)
 
194 Bekende Tennisspeelster. Coetzer, Amanda (I14133)
 
195 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Human, Susanna Catharina (I16916)
 
196 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Montrie, Christopher William (I20660)
 
197 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Ferreira, Friederich Wilhelm (I20527)
 
198 Bemarker van beroep. van der Merwe, Charles Dicky Runge (I20560)
 
199 Berede Polisieman - Port Elizabeth. Vermaak, Christoffel Johannes (I6253)
 
200 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Swanepoel, Dr Wilhelm Adolph (Willie) (I8732)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 167» Next»