Genealogy Pages
 Blignaut Family

Print Bookmark

Notes


Matches 1 to 50 of 8,336

      1 2 3 4 5 ... 167» Next»

 #   Notes   Linked to 
1 "Bittereinder" wat as burger saam met genl. de Wet en genl. Prinsloo in die Tweede Vryheidsoorlog, of Anglo-Boere Oorlog gedurende 1899 tot 1902 gedien het. Hy staan ook bekend as Hans Brightman.
Boer op die plaas De Brug, ongeveer 50km suid-oos van Bethlehem op die ou Watervalpad. Sy beroep word ook aangedui as kontrakteur op sy vrou se sterfkennis.
Op sy vrou se sterfkennis word sy van gespel as Blignaut, maar op 'n manuskrip, "Die Bittereinder", wat deur sy seun Johannes Gerhardus Brummer Blignault geskryf oor Johannes Gerhardus Snr se wedervaringe in die ABO, word dit gespel as Blignault. 
Blignaut, Johannes Gerhardus (Hans Brightman) (I2019)
 
2 "General Dealer" van beroep. Joubert, Johannes Blignaut (I8956)
 
3 "Goewerments amptenaar" van Windhoek toe hy sterf. Blignaut, Frans Kock (I11051)
 
4 "Land bouwer" van beroep. Blignaut, Izaak Jacobus (I8301)
 
5 "Landbouwer" van beroep. Ferreira, Ignatius Wilhelm (I12210)
 
6 "Mental Patient" volgens sy boedeldokumente. Hy is vanaf Sesdestraat, Koppies, toeglaat tot die Oranje Hospitaal te Bloemfontein op 25 Januarie 1954. Sy familie is onbekend. Volgens sy boedeldokumente die volgende: "Toestand dalk as gevolg van bomskok in WO II. Hy ly ook aan chroniese wanvoeding en bly in 'n krot." Blignaut, Pieter Johannes (I12548)
 
7 "Onecht" gedoop. van Huyssteen, Rutgert (I22623)
 
8 "Storekeeper" van beroep. 'n Straat in 'n gesiene woonbuurt in Bloemfontein is na hom vernoem. Thring, Alfred Lester (I9156)
 
9 'n "Speculator" van Beroep. Op sy sterfkennis word sy names as Charles Elize aangedui. Sy vrou teken sy sterkennis as H S Blignault maar skryf sy van sonder die tweede "l". Blignaut, Sarel Eliza (I8853)
 
10 'n Aanname is gemaak met die verwerking van die doopinskrywing van hierdie kind. Die moeder se van word aangedui as de Villiers, maar die res van die inligting klop. Blignaut, Emerentia Margaritha of Maria (I8857)
 
11 'n Hertrousertifikaat word aan hom uitgereik op 19 November 1970. Hy is van Liebenbergstraat 10, Nelspruit in 1972. Blignaut, Esaias Reinier (I16331)
 
12 'n Hertrousertifikaat word op 25 November 1968 aan haar uitgereik. van Zyl, Gertruida Johanna (I9402)
 
13 'n Hertrousertifikaat word op 25 Oktober 1957 aan hom uitgereik. Waardering word uitgespreek teenoor Ina Blignaut (*Magdalena Catharina Smit) wat die meeste van die inligting rondom Francois se nageslagte aan die navorser verskaf het. Hy is 'n Beampte van Durban Deep 50, Roodepoort in 1972.
~ID: 220810 5025 081
~KL2004: Gauteng, Johannesburg - City of Johannesburg, ADELAAR HOERSKOOL 
Blignaut, Francois Arnoldus (I13178)
 
14 'n Jongedogter van Leeurivier, Agter Kogmanskloof toe sy trou. van Zyl, Maria Christina Johanna (I10699)
 
15 'n KAB sterfkennis, MOOC 6/9/14 3177, is opgespoor onder die volgende indeks: Emerenza Rachel Dorothea Blickenhout. Die name op die sterfkennis is ook so aangedui. Die vader word aangedui as Hendrik Blickenhout (geen moeder) en haar ouderdom word aangedui as 16 jaar. Die sterfdatum word aangedui as 16 Oktober 1838 en haar oorlewende man word aangedui as Andries ? Stephanus Gous. Die res van die sterfkennis is totaal onleesbaar. Blignaut, Emerentia Rachel Dorothea (I1364)
 
16 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Maartens, Jacobus Hermanus (Marius) (I114)
 
17 'n Pensioenaris van Parys by afsterwe. Dannhauser, Anna Margaretha (I6103)
 
18 'n slavin van Paliacatta (vernaamste VOC vesting in Bengale - tans bekend as Pulicat, geleë op die walle van die meer van Pulicat op die Coromandel-kus op die Indiese subkontinent). Ook bekend as Catharina van Bengale en Catharina van Paliacatte. In 1656 is sy die slavin van Maria Magdalena (van onbekend) in Batavië (teenwoordige Jakarta in Indonesië). Op 8 Oktober 1656 was sy seksueel aangerand in 'n perdestal by die Fort Rijswijk deur haar minnaar, die slaaf Claes van Malabar. Sy verdedig haarself en slaan hom met 'n leer oor die bekken, as gevolg waarvan sy blaas bars en hy vier dae later sterf. Sy word tot die dood veroordeel om aan 'n paal vasgemaak en verwurg te word, maar Goewerneur-Generaal Joan Maetsuycker begenadig haar en verban haar lewenslank as "bandiet" na die Kaap van Goeie Hoop. Sy arriveer aan die Kaap op 21 Februarie 1657 aan boord van die Prins Willem en werk as wasvrou in die Fort, die eerste slavin aan die Kaap. Sy het twee voorkinders, een by die vaandeldaer en garnisoenhoof Pieter Everaerts van Bruijsaert en een by die soldaat Christoffel Snijder (of Schneider) alias Snijman, van Heidelberg in die Palatinate. Op inststruksies van die Raad van Indië was Groote Catrijn vrygestel en toegelaat om in die huwelik te tree met die vryswarte (mardijker) Antjonij (Jansz) (de Later) van Bengale op 20 Desember 1671. Groote Catrijn, haar eggenoot, haar dogter en kleindogter - met die uitsondering van Christoffel Snijman Jnr - het almal gesterf in 'n gesinstragedie tussen Desember 1682 en Februarie 1683. Anthonij Jansz van Bengale se aansienlike boedel het vir die seun se opvoeding gesorg, asmede 'n aansienlike erflating Catharina of Catrijn de Groote van Palikatte (Pulicat), Indië (I3254)
 
19 'n Sterfkennis, nommer B2478 by die VAB, beskryf 'n ongedoopte babadogter (geen name) van Gerhardus Blignaut en Aletta C Gordon wat op die ouderdom van 8 maande op 14 November 1901 oorlede is aan "Marasmus ?anition" in die konsentrasiekamp te Aliwal Noord. Die kind is dus ongeveer in Maart 1901 gebore. Die geboorteplek van die kind word aangedui as Smithfield en die laaste verblyfplek Nooitgedacht, distrik Smithfield. Blignaut, Gerhardus Johannes (I8095)
 
20 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Blignaut, Susanna Lucia (I12055)
 
21 * 25 Mar Blignaut, Liezel (I11545)
 
22 * 28 Aug ? Brown, Hansie (I6291)
 
23 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Blignaut, Helena Dorothea (Helene) (I18790)
 
24 1 Kind.

1 Kind. 
Family: Philippus Rudolph Cilliers, (b7c1d2e2f2g14) / A du Toit (F1935)
 
25 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family: Attie Roux / Dirkina Cornelia Blignaut, (Durkie) (F3261)
 
26 11 Kinders.

11 Kinders. 
Family: P J Manser / Anna Dorothea Cilliers, (b7c1d2e2f2g2) (F1925)
 
27 12 Kinders uit hierdie huwelik. Family: Thomas Mitchell / Sarah Elizabeth Mitchley (F3642)
 
28 12 Kinders.

12 Kinders. 
Family: Frederick Johannes Bruwer, (b7c5d7e3) / Andriesa Maria van Tonder (F1998)
 
29 16 Kinders? Trollip, Gideon Stephanus (I2949)
 
30 1745 burger Stellenbosch (waarskynlik vanaf 1743); 1763 en 1769 gekies as kaptein van die Burgermag, verkies as Heemraad van Stellenbosch en Drakenstein; 1800 woon op leningsplaas ``De Bot Rivier'', toegeken in 1792; >GBDK-7.14; 789p10 de Kock, Josias (I29210)
 
31 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Swanepoel, Johannes Jacobus (I14924)
 
32 19jr van Blauwkrantz toe sy met Christoffel Swanepoel trou. Gouws, Johanna Elizabeth (I14933)
 
33 2 Seuns en 2 dogters uit die huwelik gebore. Family: Jan Hendrik Petrus Blignaut, (Jan) / Susanna Catharina Magdalena Prinsloo (F3251)
 
34 2 Seuns en 2 dogters uit die huwelik gebore. Family: Philippus Theunis Blignaut, (Theuns) / Martha Maria van Loggenberg, (Martie) (F3260)
 
35 2 seuns uit die huwelik gebore - name onbekend. Family: Albertus Willemse / Sarie - Susara Johanna Dorothea Breedt (F2743)
 
36 20jr van Jansenville toe sy trou>PN:Alet Swanepoel, RA4/34 1537 Swanepoel, Jacomina Hendrina (I14929)
 
37 22jr boer van Blauwkrantz ten tye van sy huwelik met Johanna Gouws. Swanepoel, Christoffel Johannes Jacobus (I14932)
 
38 22jr van Graaff-Reinet toe sy trou>PN:Alet Swanepoel Swanepoel, Catharina Johanna Magdalena (I14939)
 
39 22jr van Jansenville toe sy met Johannes COETZEE trou>PN:AletSwanepoel, RA4/42 544 Swanepoel, Maria Catharina Elizabeth (I14930)
 
40 23jr boer van Blauwkrantz ten tye van sy huwelik met CatharinaCOETZEE>PN:Alet Swanepoel, RA4 /42 571 Swanepoel, Cornelis Jacobus (I14931)
 
41 28jr boer vn Blauwkrantz ten tye van sy huwelik met MariaSTRYDOM>PN:Alet Swanepoel, RA4/52 4 94 Swanepoel, Johannes Jochemus (I14934)
 
42 29jr en van Jansenville toe sy met Johannes SWANEPOEL trou>PN:AletSwanepoel Bester, Aletta Johanna (I14919)
 
43 3 Kinders.

3 Kinders. 
Family: D Kruger / Maria Magdalena Cilliers, (b7c1d2e2f2g5) (F1928)
 
44 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family: Pieter Cloete / Johanna Aletta Blignaut, (Hannatjie) (F3259)
 
45 4 Kinders.

4 Kinders. 
Family: Louis Johannes Cilliers, (b7c1d2e2f2g9) / C Jacobs (F1931)
 
46 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family: Kobus van Zyl / Elisa Maria Blignaut, (Baby) (F3262)
 
47 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Family: Lionel Smit / Hannetjie - Johanna Magdalena Gertruida Aletta Wilhelmina Roos (F2757)
 
48 5 Kinders.

5 Kinders. 
Family: A Gouws / Susanna Maria Cilliers, (b7c1d2e2f2g6) (F1929)
 
49 5 Kinders.

5 Kinders. 
Family: M J Otto / Louisa Johanna Cilliers, (b7c1d2e2f2g8) (F1930)
 
50 6 Kinders.

6 Kinders. 
Family: D S Kruger / Martina Wilhelmina Adriana Cilliers, (b7c1d2e2f2g4) (F1927)
 

      1 2 3 4 5 ... 167» Next»