Genealogy Pages
 Blignaut Family

Pieter Jeremias Blignaut, Goewermentsekretaris van die Oranje Vrystaat[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Male 1841 - 1909  (68 years)


Personal Information    |    Notes    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Pieter Jeremias Blignaut 
  Suffix Goewermentsekretaris van die Oranje Vrystaat 
  Born 26 Jun 1841  Paarl Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  _UID BCBC901354EED41198970000E87852C6E9F9 
  Died 1 Nov 1909  St Andrewsstraat, Bloemfontein Find all individuals with events at this location 
  Person ID I1583  Blignaut Family
  Last Modified 12 Jul 2006 

  Father Johannes Jeremias Cornelis (Conradie) Blignaut,   b. 10 Sep 1818, Paarl Find all individuals with events at this location,   d. 22 Jul 1898, Woonhuis, Wellington Find all individuals with events at this location  (Age 79 years) 
  Mother Johanna Emerentia de Villiers,   b. 4 Jul 1816, Paarl Find all individuals with events at this location,   d. 3 Mar 1856, Wellington Find all individuals with events at this location  (Age 39 years) 
  Married 29 Sep 1840  Paarl Find all individuals with events at this location 
  _UID CDB4901354EED41198970000E87852C6F291 
  Notes 
  • Geen kinders uit Johannes Jeremias se ander huwelike nie. [11]
  Family ID F993  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 1 Caroline Erskine,   b. 15 Sep 1849, Edinburgh, Skotland Find all individuals with events at this location,   d. 11 Feb 1883, Bloemfontein, Vrystaat Find all individuals with events at this location  (Age 33 years) 
  Married 27 Jun 1871  Kroonstad Find all individuals with events at this location  [10
  _UID D1B4901354EED41198970000E87852C6F6D1 
  Children 
   1. Emmerentia Erskine Blignaut,   b. 23 Aug 1872, Kroonstad Find all individuals with events at this location,   d. 10 Feb 1943, Riverview., Macleanstraat 8, Umkomaas Find all individuals with events at this location  (Age 70 years)
   2. John Peter Blignaut,   b. 23 Apr 1874
   3. Frederick Bernhardi Blignaut,   b. 28 Feb 1878, Kroonstad Find all individuals with events at this location,   d. 1 Feb 1913, Conzela, Winburg Find all individuals with events at this location  (Age 34 years)
   4. James Erskine Blignaut,   b. 1 Apr 1880, Bloemfontein Find all individuals with events at this location,   d. 10 Jan 1902, Tafelkop, distrik Senekal Find all individuals with events at this location  (Age 21 years)
  Last Modified 21 Jul 2017 
  Family ID F1002  Group Sheet  |  Family Chart

  Family 2 Cecilia Johanna Steyn,   b. 14 Jan 1854,   d. 11 Jun 1921, 24 Reidstraat, Bloemfontein Find all individuals with events at this location  (Age 67 years)  [10
  Married 20 Mar 1885  Bloemfontein Find all individuals with events at this location 
  _UID 659222F8A539D51198970000E87852C67CBF 
  Children 
   1. Cecilia Johanna Blignaut,   b. 22 Mar 1886
   2. Susanna Maria Blignaut,   b. 15 Oct 1887,   d. 31 Jan 1888  (Age 0 years)
   3. Marthinus Blignaut, (Tot),   b. 30 Jul 1889,   d. 7 May 1972  (Age 82 years)
  Last Modified 21 Jul 2017 
  Family ID F1003  Group Sheet  |  Family Chart

 • Notes 
  • Blignaut, Pieter Jeremias (*Paarl, 26.6.1841 - +Bloemfontein, 1.11.1909); Goewermentsektretaris van die Oranje-Vrystaat, was die seun van Johannes Jeremias Cornelius Blignaut en sy vrou, Johanna Emerentia de Villiers, B. is vernoem na sy grootvader, Pieter Jeremias (ged. 6.8.1769), burger van Stellenborch, wat
   op 25.10.1801 met Maria Dorothea de Villiers getroud is.
   B. ontvang ondenwys aan die staatskool in Paarl en studeer daarna aan die Paarlse Gimnasium. Hierna sluit hy hom by die staatsdiens in Kaapstad aan en slaag in 1861 in die eksamen vir die Kaapse Staatsdienssertifikaat. Die volgende jaar verhuis hy na die Oranje-Vrystaat, waar by op 17.9.1862 as landdrosklerk en vrederegter op Philippolis deur president M. W. Pretorius aangestel word. Toe president J. H. Brand die offisiere in beheer van die verskillnde vrywilligerkorpse in Junie 1864 na Bloemfontein ontbied om regulasies vir dir korpse op te stel, word B. en J. G. Fraser as verteenwoordigers van Philippolis afgevaardig. Dit is moeilike jare vir die voortbestaan van die republiek en staatsamptenare moet pen en geweer ewe goed kan hanteer.
   Op 12.1.1865 word B. as landdrosklerk na Fauresmith verplaas waar by van 25.10.1866 as landdros optree. Vier jaar later (28.9.1870) word hy in dieselfde amp op Kroonstad aangestel en bly aldaar tot die groot onderskeiding hom in 1879 te beurt val om F. K. Höhne as Goewermentsekretaris van die O.V.S. in Bloemfontein op te volg. Hy beklee die betrekking, wat in rangorde tweede na die van Staatspresident kom, die volgende een-en-twintig jaar. Sy lewensuitkyk, gematigde houding en rustige temperament, gepaard met 'n bykans fanatieke toewyding aan sy taak, maak hom 'n waardige bekleër van die amp. Sy ondernemingsgees, gesonde oordeel en merkwaardige geheue is eienskappe wat vir die jong staat van groot waarde is. Deur sy optrede verwerf hy die hoë agting en vertroue van president Brand en sy ppvolgers, F. W. Reitz* en M. T. Steyn,* en van feitlik die hele bevolking.
   Vanaf 1880 toe Brand tot kommisielid benoem word om as bemiddelaar tussen Engeland en Transvaal op te tree, word B. by verskeie geleenthede feitlik eenparig deur die Volksraad tot Waarnemende Staatspresident benoem. Dieselfde gebeur teen die einde van 1895, toe Reitz, om gesondheidsredes moet bedank. Hy geniet ook die hoë agting van die staatsamptenare wat onder hom dien en ontvang in Oktober 1892, in die dertigste jaar van sy diens, 'n huldeblyk van hulle vir die 'bekwaamheid en kunde' waarmee by sy pligte nakom en vir die voorbeeld van 'onvermoeide dienstijver en getrouwe plichtsvervulling' wat by stel.
   Met die uitbreek van die Tweede Anglo-Boere-oorlog in Oktober 1899 bly by in diens van die republikeinse regering en toe Bloemfontein in Maart 1900 deur die oprukkende Britte bedreig word, sorg by daarvoor dat die staatsargiewe vir veilige bewaring na Kroonstad verplaas word. In Junie bevind by hom nog steeds by die regering op Bethlehem, maar daarna is dit onmoontlik om te bepaal wat sy verdere onmiddellike optrede alles behels bet. Dit is egter bekend dat by ernstig siek geword het
   en 'n permanente pas in Januarie 1901 aan hom uitgereik is om met 'n perdewa na sy plaas, Secretarispan naby Bloemfontein te vertrek. Eers op 6.6.1902 onderteken by die eed van getrouheid aan die Britse regering. Hierna vereenselwig by hom met die Britse bewind en word na die vrede van Vereeniging (31.5.1902) lid van die Sentrale Repatriasiekomitee van die Oranjerivierkolonie (O.R.K.), wat duisende ontwrigtes moet hervestig en toesig moet hou oor besteding van die O.R.K. se aandeel in die
   hervestigingsfonds. B. tree ook by die kroon-kolonie-bewind in die bresse vir die armblankes en dit is hoofsaaklik op sy aanbeveling dat op verskeie plekke in die Vrystaat werkgeleentheid vir hierdie mense verskaf word.
   In 1903 word B. tot offisiële lid in die Wetgewende Raad benoem: hy neem egter nie veel deel aan die besprekings nie, daar hy wel 'n voortreflike amptenaar maar geensins politikus is nie. Dieselfde jaar word by na die Suid-Afrikaanse Tolkonferensie afgevaardig en word lid van die sentrale komitee tydens die konferensie van landdroste in Bloemfontein. Na die toekenning van verantwoordelike bestuur (1907) word by lid van die Wetgewende Vergadering.
   Kort voor sy dood gaan B. se gesondheid vinnig agteruit. Enkele dae voor sy heengaan woon by nog 'n sitting van die Wetgewende Vergadering by. Hy doen bloedvergiftiging op en ofskoon die operasie wat hy ondergaan, geslaagd is, sterf by 'n dag later aan sy huis in St. Andrewstraat. By sy graf word 'n spesiale diens waargeneem deur die Vrymesselaars van die Rising Star-losie, waarvan hy lid was, B.- was twee keer getroud. Sy eerste vrou was Caroline Erskine (1850 - 11.2.1883), Na haar dood trou hy met mej. C. J. Steyn, oudste suster van president Steyn. Onder haar leiding kom 'n dameskomitee tydens die Anglo-Boere-oorlog tot stand om Boerekrygsgevangenes van kleding te voorsien. Later word die komitee uitgebrei om ook na die vroue en kinders in die konsentrasiekampe om te sien. Uit sy twee huwelike is sewe kinders gebore.

 • Sources 
  1. [S15] VAB Sterfkennis, E1102.
   Vrou Caroline se sterfkennise. Eie sterfkennis B3699.

  2. [S15] VAB Sterfkennis, B4927.
   Tweede vrou se sterfkennis

  3. [S18] KAB Sterfkennis, 6/9/74 3823.
   Moeder se sterfkennis

  4. [S18] KAB Sterfkennis, 6/9/378 2145.
   Vader se sterfkennis

  5. [S2] VAB Sterfkennis, B2921.
   Seun James Erskine se sterfkennis

  6. [S2] VAB Sterfkennis, B3699.

  7. [S2] VAB Sterfkennis, 851/72.
   Seun Marthinus se sterfkennis

  8. [S16] Nasionale Argief (TAB MHG) en Meester van die Hoër Hof, Pretoria (M/P) - Sterfkennis, Navorser: Tobi Swart, O/11867.
   Hy onderteken die aanstelling van Willem Hendriks as "Weesheer en Meester der Insolvente Boedelkamer van den Oranje Vrystaat"

  9. [S87] NAB Boedels, Rita Quebbeman, 26423/1943.
   Dogter Emmerentia Erskine

  10. [S22] Cecil Blignaut - E-pos, E-mail, 3 May 2006.

  11. [S22] Cecil Blignaut - E-pos.